درباره نشریه

فصلنامه نظریه های حقوقی وابسته به مجمع علمی و فرهنگی مجد بوده و درصدد انتشار نظریه های حقوقی برخواهد آمد.

این فصلنامه بعد از تجربه انتشار مجله حقوقی مجد از سال 1384 در دستور کار قرار گرفته و کادر فنی آن دارای سوابق طولانی در این حوزه هستند.

مجد با سابقه سی ساله خود که بطور تخصصی در حوزه حقوق فعالیت داشته امید دارد که با توجه به آیین نامه جدید صدور مجوز مجلات پژوهشی که مقرر داشته مؤسسات انتشاراتی نیز می توانند صاحب امتیاز این نوع مجلات شوند، بتواند بعد انتشار چهار شماره ، متقاضی رتبه پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

انتخاب اعضای شورای دبیران و مراحل داوری مقالات بر اساس مقررات جدید صورت گرفته و کیفیت علمی مقالات در حد مطلوب حفظ خواهد شد.

انتشار فصنامه هم به صورت کاغذی و هم الکترونیکی بطور منظم صورت خواهد گرفت.