روابط اشخاص دخیل در اعتبارات اسنادی

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 7-34

همایون مافی؛ فرهاد شادمان


مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران شرکت های تجاری در منابع اسلامی و حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 35-68

سیده زهرا پوررشید؛ علیرضا باریکلو


جلوه‌های صیانت از کرامت بشری در مخاصمات از منظر نهج‌البلاغه و حقوق بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 69-112

ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی


ساختارهای ناهمسان دادرسی اداری در حقوق ایران و فرانسه

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 113-144

روح ا.. موذنی


مشروعیت وکالت مطلق در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 177-204

حمید ابهری؛ سهیل قبادی قادیکلائی